Fleischmann 5213K Covered hopper car CFL DC era II (gauge HO) (Fleischmann)

Fleischmann 5213K Covered hopper car CFL DC era II (gauge HO)
** USED BUT IN GOOD CONDITION **

Read more...
Article number: Fleischmann 5213K
Quantity: 1

Fleischmann 5213K Covered hopper car CFL DC era II (gauge HO)
** USED BUT IN GOOD CONDITION **