Parkside Dundas DM10A "Vale of Rheidol 3rd Class Bogie Coach no. 1-12" (gauge OO9/HOe) (Dundas Models (formerly Parkside Dundas))

Parkside Dundas DM10A "Vale of Rheidol 3rd Class Bogie Coach no. 1-12" (gauge OO9/HOe)

Read more...
Article number: Parkside Dundas DM10A
Quantity: 3

Parkside Dundas DM10A "Vale of Rheidol 3rd Class Bogie Coach no. 1-12" (gauge OO9/HOe)